Confidentialitatea Datelor

Ce facem cu informatiile dumneavoastra? 

Cand achizitionati ceva din magazinul nostru, ca parte din procesul de vanzare sau informare, suntem nevoiti sa colectam unele informatii personale cum ar fi numele dumneavoastra, adresa, adresa de email, numarul de telefon etc. Intentia noastra este sa protejam identitatea si datelor tuturor utilizatorilor site-ului nostru.  Aceste informatii trebuie sa fie utilizate in scopul care a fost colectat si consimtit de utilizatorul proprietatii noastre online. MLK Maison SRL nu isi asuma nicio raspundere pentru daunele sau pierderile cauzate utilizatorului mlkstudio.ro in cazul in care informatiile adunate prin procesul online sunt pierdute sau furate de la noi de catre o entitate sau o persoana terta parte. Cand accesati site-ul mlkstudio.ro, in mod automat acesta primeste protocolul IP al calculatorului tau (IP-ul), lucru care ne ajuta la optimizarea site-ului conform sistemului de operare folosit sau motorului de cautare.

Email-uri de marketing: Intotdeauna cu permisiunea ta, este posibil sa primesti emailuri despre magazinul nostru, produsele noi sau alte noutati. Abonarea sau dezbonarea la emailurile de marketing este gratuita si voluntara si implica respectarea Termenilor si Conditiilor prezentului document. Va puteti dezabona oricand urmand instructiunile din subsolul fiecarui e-mail. Mesajele transmise respecta Legea comertului electronic 365/2002 si Hotararea Guvernului nr.1308/2002 referitoare la comunicare comericiala asa cum este ea stipulata in legislatia romaneasca si internationala.

Acordul tau 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, magazinul online mlkstudio.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Informatiile inregistrate sunt destinate realizarii tranzactiei(vanzarii) si pot fi transmise tertilor, cu precadere altor companii care apartin grupului. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. Rrespectam in totalitate decizia ANSPDCP nr. 200/2015 privind categoriile de date personale pe care le prelucram si ne limitam doar la datele absolut necesare finalizarii tranzactiei, evaluarii produselor sau serviciilor, gestiuneeconomico-financiara si informarii dumneavoastre: nume si prenume, adresa email, numar telefon, adresa facturare, adresa livrare.

Principii de prelucrare 

Conform regulamentului european 679/2016, principiile urmate de MLK Maison SRL pentru protectia utilizatorilor Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • Colectarea datelor cu caracter personal se face numai in scopurile specificate, clare si legitime si acestea nu sunt prelucrate in alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal trebuie sa fie exacte si daca este necesar sa fie actualizate sau sterse in conformitate cu cererile dumneavoastra. Vom lua toate masurile rezonabile pentru stergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, avand in vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate in continuare.
 • Datele dumneavoastra cu caracter personal nu se pastreaza mai mult timp decat este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate in conditii de securitate, si astfel se asigura un nivel de protectie impotriva accesului neautorizat sau ilegal, si de asemenea in fata pierderii, distrugerii sau deteriorarii acestora.
 • MLK Maison SRL nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.mlkstudio.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate strict in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.
 • consimtamantul explicit oferit de catre utilizatori, daca ne aflam in cazul in care ne-ati acordat acest consimtamant (ex. in caz de marketing direct: transmiterea unui newsletter),
 • executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte, (prelucrarea si expedierea comenzilor de produse plasate de catre dumneavoastra, furnizarea de servicii suport, notificari) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea utilizatorilor de incheiere a unui contract (ex. prezentarea ofertelor noastre). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon.
 • daca este cazul, o obligatie legala aflata in sarcina MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) (ex. obligatii de raportare catre autoritati). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon.
 • obiectivul legitim al MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) legat de administrarea companiei (de exemplu: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care este operata activitatea economica a MLK Maison SRL (mlkstudio.ro), efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de utilizatori).

mlkstudio.ro pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului sau conform cerintelor Regulamentului European 2016/679.

Scopuri de prelucrare 

Colectam datele in mod exclusiv direct de la dumneavoastra si nu de la terti. Folosim datele dumneavoastra pentru urmatoarele scopuri:

 • facturarea produselor si serviciilor comandate;
 • prelucrarea si expedierea comenzilor de produse, precum si prestarea serviciilor comandate;
 • informarea utilizatorilor cu privire la statusul comenzilor plasate, prin telefon si prin mesaje transmise prin e-mail si SMS;
 • evaluarea produselor si serviciilor oferite;
 • marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la produse si servicii existente sau noi produse si servicii exclusiv ale MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) nu si ale partenerilor sai sau promotii, concursuri sau orice alte actiuni de marketing desfasurate doar de catre MLK Maison SRL (mlkstudio.ro), nu si de partenerii sai, numai in masura in care dumneavoastra v-ati exprimat acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului si/sau telefonului in acest scop;
 • preluarea si solutionarea de catre MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate;
 • realizarea de rapoarte si analize cu privire la activitatea economica a MLK Maison SRL, cu scopul de a ajuta in managementul operational, precum si cu scopul de analiza gradul de performanta al activitatii economice a MLK Studio.
 • arhivarea documentelor care se realizeaza cu privire la relatia dintre dumneavoastra si MLK Maison SRL.
 • solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor plangeri /petitii la care MLK Maison SRL este parte.

De asemenea precizam ca MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) foloseste uneori datele cu caracter personal pentru o serie de scopuri secundare (e.g., audit intern, extern, arhivare, etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost initial colectate de catre MLK Maison SRL. MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) se obliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catre dumneavoastra prin intermediul Site-ului, sa nu le comercializeze si sa nu le dezvaluie catre terte parti, cu exceptia situatiei in care se afla intre partenerii agreati in mod expres de catre MLK Maison SRL (mlkstudio.ro)  (spre exemplu furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de gestiune-economica, furnizorii de servicii de administrare a site-ului, furnizori de servicii de trimitere a newsletter-ului, etc.). Intr-o astfel de situatie, MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) se va asigura ca partenerul colaborator, ales cu atentie, va indeplini cerintele legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Colaboratori terti 

Pentru a putea furniza catre dumneavoastra produsele si serviciile prezentate pe Site, colaboram cu mai multi parteneri terti si transmitem catre acestia datele dumneavoastra personale:

 • SC FAN Courier Express SRL, SC NEMO EXPRESS SRL, SC DPD SRL furnizori de servicii de curierat.
 • SC NETOPIA SRL (Netopia Mobilpay): furnizor de servicii de plata online
 • Alte firme de transport sau servicii montaj cu care lucram in mod punctual.

Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de catre MLK Maison SRL (mlkstudio.ro), ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Perioada de stocare 

In vederea realizarii scopurilor mai sus-mentionate, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate de catre MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) pentru o perioada nedeterminata in cazul furnizarii de produse si servicii si pe perioada nedeterminata in cazul datelor cu caracter personal necesare transmiterii newsletter-ului.

Drepturile dumneavoastra, ale utilizatorului site-ului cu privire la datele cu caracter personal 

Drepturile care pot fi exercitate, in mod individual sau cumulat, de catre dumneavoastra, cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • Dreptul la stergerea datelor(”dreptul de a fi uitat”) – puteti cere stergerea datelor dumneavoastra personale in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Astfel puteti obtine din partea MLK Maison SRL stergerea respectivelor date,
 • Dreptul de acces– puteti solicita confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre MLK Maison SRL. In cazul in care sunt prelucrate puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitare dumneavoastra, MLK Maison SRL va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifata in functie de costurile efective suportate de MLK Maison SRL,
 • Dreptul la rectificare– puteti obtine modificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informatii suplimentare,
 • Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal– va puteti opune in orice moment prelucrarii sau a crearii de profiluri, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, aceasta prelucrare fiind efectuata pe baza interesului legitim al MLK Maison SRL sau in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita MLK Maison SRL,
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti obtine din partea MLK Maison SRL restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu doriti stergerea datelor, ci optati pentru restrictionarea acestora). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate,
 • Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modul in care MLK Maison SRL prelucreaza datele cu caracter personal. Plangerea va fi depusa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat si clar, care sa poata fi citit automat, si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra catre MLK Maison SRL (mlkstudio.ro), si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca obiectiv legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra,
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul– va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) in orice moment, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila,

Aceste drepturi pot fi exercitate de catre dumneavoastra fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) din str. Calea Bucuresti, Nr 80, Craiova, Dolj sau prin E-mail: [email protected].

Revizuiri ale politicii de confidentialitate 

MLK Maison SRL (mlkstudio.ro) isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza aceasta Politica  de Confidentialitate, in orice moment. Informatiile suplimentare vor fi incluse intr-un document actualizat. De aceea, atunci cand accesati site-ul va rugam sa verificati sectiunea dedicata Protectiei datelor cu caracter personal deoarece este posibil sa fi intervenit modificari de la ultima vizita. In cazul in care aveti intrebari in legatura cu informatiile prezentate pe aceasta pagina va rugam sa ne scrieti la adresa [email protected].

Dezvaluirea informatiilor personale 

Exista posibilitatea sa iti dezvaluim informatiile personale daca ne sunt cerute pe cale legala sau daca acest lucru incalca Termenii si Conditiile de utilizare a site-ului expunandu-ne la o situatie cu caracter ilegal